o-spolce

/ O spółce

PCH Venture S.A. jest firmą inwestycyjną typu venture capital.

Wiodącym akcjonariuszem PCH Venture S.A. jest Grupa Kapitałowa  PCH Capital S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Akcje PCH Venture S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.